సెటైర్ : మిసెస్ జ్ఞానాంబ :: లోపల

మిసెస్ జ్ఞానాంబ కు చాలా రాజకీయ జ్ఞానం ఉంది. పైగా చాలా ముక్కు సూటిగా మాట్లాడేస్తుంది. ఈరోజుల్లో రాజకీయాలపై ఎడాపెడా మాటలు అందుకోవడానికి ఈ రెండింటికంటె వేరే లక్షణాలు ఏం కావాలి? అందుకే… మిసెస్ జ్ఞానాంబ.. జగన్ పాదయాత్ర మీద, ఏపీలో జరుగుతున్న అసెంబ్లీ మీద ఏం చెబుతోందో ఓసారి చూడండి…

(Visited 194 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *